Start  
Bakgrund
   Kunskap
   Trovärdighet
   Perception
Skepticism
Rationalism
   Definition av
   "kunskap"
   a priori
Vetenskaplig
metodik
Resonemang
   Syntes
      Begrepp
      Induktion
      Syllogism
   Analys
      Abstraktion
      Tolkning
Tänkande
 
Om k-teori.se
 

 

Kunskapsteori
☰ MENY
 
 

Välkommen

kunskapsteori.se, epistemologi.se

 

Kunskapsteori

 

Kunskapsteori eller epistemologi handlar om trovärdighet eller säkerhet i olika typer av påståenden.

Ämnet handlar också om hur vi resonerar, vad som utmärker trovärdiga argument och om hur vi kan värdera trovärdighet.

Huvudfrågorna kretsar kring om säkerhet existerar överhuvudtaget.

Utgör sinnesintryck, som inte är absolut trovärdiga, den enda basen för trovärdighet, eller finns det dessutom trovärdighet som är "absolut säkerställd" eller "absolut sann"?

 

Vår hjärna är oerhört duktig: Den kan minnas, hitta sina minnen och den kan resonera. Dessutom kollar den många av kroppens funktioner på egen hand.

Jag diskuterar hur hjärnan utför resonemang och försöker visa att relativt enkla processer kan leda till komplicerade resultat som fantasi och kunskap.

Några av diskussionerna är, såvitt jag känner till, nya:

- Ett försök till att illustrera hjärnans snabbhet.

- Hur hjärnan minns begrepp.

- En förändrad syn på analys som leder till att resonemang verkligen fungerar.

- Hur hjärnan genomför resonemang genom att endast använda syntes och analys.

 

 

Översikt

 

Tänkande

Vår hjärna utför en otrolig mängd resonemang samtidigt.

Filosofer som inte har förstått hur snabb hjärnan är har sökt komplicerade förklaringar till hjärnans enkla men effektiva grundaktiviteter.

En vissen krukväxt ger ett förenklat exempel på hur vi skapar kunskap.

Under senare år har det blivit möjligt att ta fascinerande bilder som ger en antydan om hjärnans komplexitet.

 

Resonemang

Olika former av kunskap skapas genom resonemang som ytterst bygger på perception.

En ytterligare sorts kunskap skapas genom tidigare generationers fortplantningsförmåga.

Resonemang kan reduceras till två grundprocesser som utförs samtidigt i hjärnan: Syntes och analys. Vid syntes skapar hjärnan kopplingar mellan närliggande företeelser och vid analys hittar och följer hjärnan dessa kopplingar.

Slutsatsens trovärdighet i ett logiskt korrekt resonemang avgörs av premissernas trovärdighet.

 
Den mänskliga hjärnans "default mode network" [Horn], d.v.s. neurala kopplingar mellan olika centra i hjärnan (gula i bilden). Se även Wikipedia. Enligt diskussionerna på denna webbplats utförs synteser och analyser i dessa centra (större bild)
 
 
Referens
Horn A et al. - The structural–functional connectome and the default mode network of the human brain, Neuroimage 102:1 (2014) 142-151.
 
 
2022-01-04