Start  
Bakgrund
   Kunskap
   Trovärdighet
   Perception
Skepticism
Rationalism
   Definition av
   "kunskap"
   a priori
Vetenskaplig
metodik
Resonemang
   Syntes
      Begrepp
      Induktion
      Syllogism
   Analys
      Abstraktion
      Tolkning
Tänkande
 
Om k-teori.se
 
 

 

Kunskapsteori
☰ MENY

 

Trovärdighet

 

Trovärdigheten i ett påstående kan variera från helt otroligt till extremt sannolikt, där vi kallar det senare för "sant".

Det är helt otroligt att en släppt sten spontant flyger uppåt, och det är extremt sannolikt att den då faller mot marken.

 

Sannolikhet

 
 

Vi märker att perception normalt är trovärdig. Om den inte var trovärdig skulle vi inte överleva, vi skulle bli överkörda av bilar eller till och med misslyckas med att föra mat till munnen.

Men vi kan också märka att perception ibland ger oss felaktig information. Vi kanske trodde att vi såg en blixt, men det var bara en reflektion av solen i ett fönster som just öppnades.

Redan försokratiska filosofer, t.ex. Parmenides (c:a 515 - 450 BCE) [McKirahan], fastslog att kunskap som ytterst baseras på perception inte kan hävdas vara "absolut säkerställd" och detta är fortfarande en fundamental epistemologisk trossats.

Det är alltså allmänt accepterat att perception aldrig kan ge "absolut säkerställda" påståenden.

 

Sannolikhetsargument

Påståenden som ytterst baseras på perception kallas därför sannolikhetsargument. Påståendets trovärdighet varierar mellan helt otroligt till extremt trovärdigt.

 

Exempel på "trovärdigt"

Ett extremt sannolikt sannolikhetsargument är "en släppt sten faller".

Vi observerar gravitationen vid jordytan under varje vaket ögonblick eftersom vi, tillsammans med alla objekt, inte flyter iväg i rymden.

Gravitation tycks ha samma egenskaper inom hela vårt solsystem, vilket till exempel ses av att människan har lyckas sända rymdfarkoster som når planeten Mars.

 

Sanning / kunskap

Ett extremt sannolikt sannolikhetsargument kallas i vardagsspråk för sanning eller kunskap.

 

a priori

 

Rationalistiska filosofer försöker hävda att det existerar påståenden som är, eller kan härledas från, "absolut trovärdiga" eller "absolut säkerställda" premisser.

Om sådana premisser existerar kan de inte ytterst ha skapats genom perception (eftersom de då inte blir "absolut säkerställda", se ovan).

De måste därför ha skapats genom en annan process, a priori, som aldrig har definierats positivt på ett trovärdigt sätt.

 

Filosoferna har endast uttryckt vad processen inte är:

... cognition independent of all experience and even of all impressions of the senses. One calls such cognitions a priori, and distinguishes them from empirical ones, which have their sources ... in experience.

Kant - Critique of Pure Reason, B2

a priori knowledge is knowledge whose justification is nonexperiential.

Casullo 2003 - A Priori Justification, s.81.
 
 
Referens
McKirahan 2011 - Philosophy before Socrates, kap.11.
 
 
2021-11-18