Kunskapsteori.se
     
 
 
 

Innehåll

 
  Start  
  Bakgrund  
     Kunskap  
     Trovärdighet  
     Perception  
  Skepticism  
  Rationalism  
     Definition av
   "kunskap"
 
     a priori  
  Vetenskaplig
metod
 
  Resonemang  
     Syntes  
        Begrepp  
        Induktion  
        Syllogism  
     Analys  
        Abstraktion  
        Tolkning  
  Tänkande  
     
  Om k-teori.se  


ix

Välkommen till kunskapsteori.se

Hur skapar vi kunskap?

Kunskapsteori eller epistemologi handlar om trovärdighet eller säkerhet i olika typer av påståenden.

Huvudfrågorna kretsar kring om säkerhet existerar överhuvudtaget, om perception utgör den enda basen för trovärdighet, eller om det också finns trovärdighet som är "absolut säkerställd" eller "absolut sann".

Den här webbplatsen handlar om hur vi resonerar, vad som utmärker trovärdiga argument, och hur vi kan värdera trovärdighet.

 

Varför denna webbplats?

Vår hjärna är oerhört duktig: Den kan minnas, hitta sina minnen och den kan resonera. Dessutom kollar den många av kroppens funktioner på egen hand.

På den här webplatsen diskuterar jag hur hjärnan utför resonemang; jag försöker påvisa hur enkla processer kan leda till komplicerade resultat, till exempel till fenomen som kallas fantasi och kunskap.

Några av diskussionerna är, såvitt jag känner till, nya:

- Ett försök till att illustrera hjärnans snabbhet.

- Hur hjärnan minns begrepp.

- En förändrad syn på analys som leder till att resonemang verkligen fungerar.

- Hur hjärnan genomför resonemang genom att endast använda syntes och analys,

 
 

Översikt

Tänkande

- Hjärnan utför en otrolig mängd resonemang samtidigt.

Filosofer har inte förstått hur snabb hjärnan är och har sökt komplicerade förklaringar till hjärnans enkla men effektiva grundaktiviteter.

- En vissen krukväxt ger ett förenklat exempel på hur vi skapar kunskap.

Under senare år har vi kunnat se fascinerande bilder av kontakter mellan neuroner i hjärnan.

 

Resonemang

- Olika former av kunskap skapas genom resonemang som ytterst bygger på perception.

En ytterligare sorts kunskap skapas genom tidigare generationers fortplantningsförmåga.

- Resonemang kan reduceras till två grundprocesser som utförs samtidigt i hjärnan: Syntes och analys.

Vid syntes skapar hjärnan kopplingar mellan närliggande företeelser och vid analys hittar och följer hjärnan dessa kopplingar.

- Slutsatsens trovärdighet i ett korrekt resonemang avgörs uteslutande av premissernas trovärdighet.

 

Filosofi

Två filosofiska inriktningar, som inte omedelbart kan avfärdas som icke verifierbara eller osannolika, är:

- balanserad skepticism eller empirism, och

- balanserad rationalism.

Argument anses alltsedan den grekiska antiken vara sannolika eller "absolut säkerställda".

Rationalistiska filosofer ifrågasätter att perception utgör den yttersta grunden för vår kännedom om världsliga begrepp. Jag tar upp felaktiga premisser och logiska fel i några av dessa ifrågasättanden.

Analys kan ge ny information och kan samtidigt ge upphov till tolkningsproblem.

Vetenskapliga slutsatser är inte "absolut säkerställda".

En hypotetisk-deduktiv metod representerar en ofullständig beskrivning av resonemang.

 
     
 
2021-03-02